Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Nieuws

Terug naar overzicht pdf

Hilversum 15 oktober: Lezing over het 'gewone' sterven op Landgoed Zonnestraal

03-10-2019

ER IS NOG VEEL TE KIEZEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE...
Interactieve lezing over het 'gewone' sterven, Landgoed Zonnestraal

De dood is, niet onbegrijpelijk, een gespreksonderwerp dat veel mensen liever zo ver mogelijk bij hun vandaan houden zolang het kan. Dat maakt echter vaak dat het zicht ontbreekt op de keuzes die er te maken zijn als je geconfronteerd wordt met een naderend levenseinde. Nog altijd geeft 70% van de mensen aan het liefst thuis te willen sterven als het zover is. In de praktijk loopt het dikwijls anders.  Deels omdat het te zwaar is, deels omdat mensen niet weten hoe bijna thuis een hospice kan zijn. Deels ook omdat de mogelijkheden niet bekend zijn om het thuis sterven mogelijk te maken. Vrijwilligers die de mantelzorg en ongeneeslijk zieken thuis ondersteunen en daar speciaal voor zijn opgeleid, kunnen hierin uitkomst bieden. Als aanvulling op de professionele en nodige thuiszorg. 

Heel actueel is het dan ook dat de overheid nu extra aandacht schenkt aan de keuzes die er te maken zijn in dit laatste stukje van het leven. Minister de Jonge lanceerde in juni de website overpalliatievezorg.nl  in het kader van de voorlichtingscampagne "praten over je laatste levensfase".  Zelfs vanuit ons Koninklijk Huis is er aandacht voor de vrijwillige ondersteuning in deze fase. Op 9 oktober is Koningin Maxima aanwezig op het landelijk VPTZ congres - waar ook de  "prijs de vrijwilliger"-  award wordt uitgereikt.  VPTZ Nederland is de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. 

VPTZ Gooi en Vechtstreek sluit daar graag bij aan. Midden in de Week van de Palliatieve Zorg op 15 oktober organiseren wij een, speciale avond op Landgoed de Zonnestraal met Ineke Koedam, auteur van o.a. In het licht van sterven, en Karin Kuiper weduwe van Karel Glastra van Loon en auteur van o.a. 1001 dagen van rouw, je mag me altijd bellen. In deze interactieve lezing met ‘aandacht voor het gewone sterven’ deelt Ineke Koedam, zonder het stervensproces mooier te maken, haar kennis en wijsheid over deze diepmenselijke ervaring. Karin Kuiper vertelt over haar ervaringen thuis met de dood van haar grote liefde. Met aandacht voor ‘het gewone sterven’ kan sterven, als kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens, weer een plek krijgen in het leven en kan angst plaatsmaken voor vertrouwen.

Er is speciale muzikale begeleiding door de BEDSIDE SINGERS.

In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot napraten met de sprekers en auteurs, er zijn vrijwilligers van de thuiszorg aanwezig én de hospices in de regio zijn vertegenwoordigd.

Inwoner, betrokken, professional of vrijwilliger, een ieder is van harte welkom!

De avond is gratis toegankelijk, aanmelding via https://www.vptzgooienvechtstreek.nl/actueel/agenda/lezing-thuis-sterven...

Naar boven

Wat fijn dat jullie me persoonlijk terugbelden, daardoor kon ik mijn vraag iets makkelijker duidelijk maken. Bedankt!

Mw. A. de Graaf-Stapper, Ruinen
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube