Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Hospice Enschede

Terug naar overzicht pdf

Hospice Enschede, een gastvrij Bijna-Thuis-Huis met 8 kamers waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. De bewoners brengen in een huiselijke omgeving, door goede zorg omringd, hun laatste levensfase door.

Hospice Enschede
Een gastvrij huis waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. Onze bewoners brengen in een huiselijke omgeving, door goede zorg omringd, hun laatste levensfase door. In deze belangrijke periode staan hun wensen en die van hun naasten centraal bij de zorgverlening. Soms is het niet mogelijk om thuis te sterven. De zorg is bijvoorbeeld te veel voor de partner of de omstandigheden zijn er niet naar. Toch willen mensen in hun laatste levensperiode graag in een veilige en rustige omgeving afscheid nemen van hun dierbaren. In deze situatie biedt het hospice terminaal zieken een huiselijke omgeving met palliatieve zorg en persoonlijke ondersteuning.

Een Bijna-Thuis-Huis
Hospice Enschede is een “Bijna-Thuis-Huis” met acht kamers. Dit betekent dat we intieme huisvesting aanbieden. Zowel de verpleging, verzorging als begeleiding gebeurt hier zoals men dat thuis gewend is. De eigen huisarts en de thuiszorg geven de medische begeleiding en benodigde verpleging. In het Hospice Enschede zijn de hele dag geschoolde vrijwilligers actief. Zij bieden hulp en ondersteuning. ‘s Nachts is er professionele hulpverlening aanwezig.

Iedereen is welkom
Zowel de professionele medewerkers als de vrijwilligers hebben én tonen respect voor de identiteit en levensovertuiging van iedere bewoner. Ook staat de eigenheid van elke bewoner centraal, een waarborg voor een waardige en goed begeleide laatste levensfase. Zo mogen bewoners hun kamer de sfeer meegeven waarin zij zich thuis voelen. Ook hanteert het hospice flexibele tijden voor wat betreft maaltijden, verzorging en bezoek. Hierin volgen we zoveel mogelijk het levensritme van de bewoner.

Palliatieve zorg
Bij de palliatieve zorg staat voorop dat de bewoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar ook dat er rekening wordt gehouden met individuele behoeften en wensen. Het uitgangspunt is dat de afspraken tussen de bewoner en de huisarts en eventuele familie gerespecteerd en gesteund worden. In het hospice staat een multidisciplinair team van speciaal geschoolde verpleegkundigen, verzorgenden, geschoolde vrijwilligers en (para)medici klaar om de verpleging, verzorging en begeleiding af te stemmen op de wensen van de bewoner. De vraag van de bewoners staat centraal. Van de medewerkers vragen wij respect voor de afkomst en levensovertuiging van de bewoners. In het contact en bij zorgverlening houden we zoveel mogelijk rekening met gewoonten en gebruiken. Deze benadering is mogelijk omdat de medewerkers een grote mate van inlevingsvermogen, acceptatie en bescheidenheid hebben.

Totaalzorg
Naast medische en lichamelijke zorg en pijnbestrijding is er ook ruim aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen. Dat geldt voor bewoners maar ook voor de mensen om hen heen zoals partner, familie of vrienden. Na het overlijden kunnen zij ook bij het hospice terecht voor begeleiding en ondersteuning.

 In ieder geval kan ik er verder mee. Nogmaals dank. Fijn dat er een organisatie is als de uwe! 

Mevrouw S. Jaspers, Breda
  • Uitvaart informatie hulplijn op Facebook
  • Uitvaart informatie hulplijn op Twitter
  • Uitvaart informatie hulplijn op LinkedIn
  • Uitvaart informatie hulplijn op Youtube