Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Nieuws

Terug naar overzicht pdf

Leiden 2 juli: Nabestaandencafe Taken die op je af komen.

16-06-2017

Humanitas Rijnland Nabestaandencafe Leiden 2 juli In gesprek: Taken die op je af komen.
Met Derk de Kok en de aanwezige vrijwilligers

Rouwen is iets dat bij het leven hoort. Het nabestaandencafé is een café waar themabijeenkomsten plaats vinden voor mensen die een naaste hebben verloren.

Vanaf januari 2017 vindt het nabestaandencafé plaats om de zes weken op zondagmiddag. Het is bedoeld om steun te bieden aan mensen die een rouw- en verlieservaring hebben. Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele begeleiding een ander thema besproken. Naast inzicht en informatie wordt ruimschoots gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers. Nieuw dit jaar zijn de twee bijeenkomsten waarin vooral het gesprek met elkaar centraal staat.

• De inloop is vanaf 14.00 uur met een kopje koffe of thee.
• Het programma start om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
• Vooraf aanmelden is niet nodig.
Het verlies van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan je leven compleet op de kop zetten. De wereld ziet er anders uit en prioriteiten verschuiven. Wat eerst belangrijk leek, is dat ineens niet meer. Hoe ga je om met deze ingrijpende verandering, hoe ga je om met rouw?

‘Rouwen is iets dat bij het leven hoort.
Het gaat over liefde en verbinding en het
verlies ervan, over wanhoop en hoop,
over kwetsbaarheid en kracht.‘
Uit: Maes, J. & Modderman, H. Handboek Rouw

Elk mens maakt het in zijn leven mee. De manier waarop we het beleven, de manier waarop we er een antwoord op geven is echter voor ieder anders. Belangrijk is dat mensen in rouw gezien en gehoord worden, dat ze op eigen wijze mogen rouwen en dat daar begrip voor is.

Met het nabestaandencafé willen we een plek bieden waar
• mensen met een rouw- en verlieservaring steun en een luisterend oor kunnen vinden in een warme, veilige omgeving.
• aan de hand van een thema informatie gegeven en inzicht geboden wordt in wat rouwen kan betekenen in de praktijk van alledag.
• ruimschoots gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en mogelijk her- en erkenning te vinden in elkaars verhalen.

De bijeenkomsten van het nabestaandencafé worden inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door vertegenwoordigers van: Libertas Leiden, Radius, Humanitas Rijnland, GGZ Rivierduinen, Issoria en begraafplaats Rhijnhof.
Bij elke bijeenkomst is een vaste gastheer aanwezig en een aantal vrijwilligers van de verschillende organisaties.

BELANGRIJK!
Het programma kan wijzigen. Raadpleeg daarom altijd even:|
www.nabestaandencafeLeiden.nl of mail met info@nabestaandencaféLeiden.nl
Theehuis Veldheim
Laan te Rhijnhof
2332 HZ Leiden

Naar boven

 Erg plezierig, zoals jullie me verder hebben geholpen. Dat maakte het maken van sommige keuzes iets makkelijker… Ik ben er echt mee geholpen. 

Dhr. K. de Wolff, Rotterdam