Uitvaart Informatie Hulplijn

Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg

Palliatief Netwerk Salland

Terug naar overzicht pdf

In Nederland zijn ruim zestig Netwerken Palliatieve Zorg actief. In de Deventer e.o. is het Netwerk Palliatieve Zorg Salland actief. Dit netwerk bevordert de palliatieve netwerkzorg door middel van formele en duurzame samenwerking van zelfstandige organisatie.

Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders die samen staan voor de optimalisatie van palliatieve zorg in de regio waarbij de zorgvrager zelf regie voert of hierin wordt ondersteund. Op de website kunt u terecht voor actueel nieuws, agenda en het zorgaanbod in de regio.

Het netwerk stimuleert goede zorg o.a. door:
. aanbod van informatie aan burgers en professionals
. signaleren van knelpunten
. afstemming van zorg
. faciliteren van oplossingen

Voor meer informatie over het netwerk kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator, tel: 06-22187443 of via email npzsalland@dz.nl

 Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de hulp! Het is fijn dat er iets bestaat waar ik terecht kan met vragen en waarvan ik denk dat het onafhankelijk is. Het heeft mij in elk geval enorm geholpen. Vriendelijke groeten,  

Tineke